druk cyfrowy etykiet

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

druk cyfrowy etykiet
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.

Krócej mówiąc.

Widok do druku:

druk cyfrowy etykiet